Benedykt Travel

+48 577 570 899

info@benedykt.travel.pl

PIELGRZYMKI

Biuro podróży Benedykt Travel

Meksyk

Pielgrzymka do Meksyku 14-26.11.2024

UWAGA

program pielgrzymki jest ramowy

organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania w zależności od sytuacji zaistniałej podczas wyjazdu

organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze. W przypadku zmiany godzin przelotów Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Nie może zawierać między innymi pieczątek syryjskich, libańskich i libijskich

koszt pielgrzymki może ulec małej korekcie ze względu na niestabilny rynek paliw oraz niestabilną sytuację polityczną

Katarzyna Dorota

+48 577 570 899

k.dorota@benedykt.travel.pl