Benedykt Travel

+48 577 570 899

info@benedykt.travel.pl

KURSY JĘZYKOWE

Biuro podróży Benedykt Travel

KURSY JĘZYKOWE w BROKU

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w obozach językowych.

Gwarantujemy pełne wrażeń dni, łączące bardzo bogaty program rekreacyjno– sportowy z efektywną nauką języka angielskiego.

Czas poza zajęciami językowymi przeznaczony jest na urozmaicony program turystyczny i sportowy (kajaki, paintball, park linowy, gry, zabawy integracyjne, dyskoteki, zawody sportowe)dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników.

Kursy językowe odbywają się w NOE w Broku, położonego na obrzeżach Puszczy Białej w bliskim sąsiedztwie rzeki Bug.
Na obozie jest starannie dobrana kadra zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty. Są to kierownik (osoba, która ukończyła kurs kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży) oraz wychowawcy (osoby po kursie wychowawcy lub czynni nauczyciele) w liczbie adekwatnej do wielkości grupy.