Benedykt Travel

+48 577 570 899

info@benedykt.travel.pl

PIELGRZYMKI

Biuro podróży Benedykt Travel

IZRAEL

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - 8 dni - 15-22.02.2024

BETLEJEM – JEROZOLIMA - NAZARET - BETANIA

Cena zawiera:

przelot samolotem LOT ( Waw- Tel Aviv- Waw);

pełne ubezpieczenie i fundusze turystyczne;

hotele w opcji HB 4* (śniadania i obiadokolacje);

autobus z wi fi

-polskiego przewodnika i przewodnika loklanego;

wszystkie wejściówki według programu;

system audio guide;

zamówione Msze Święte;

napiwki lokalne dla przewodników i kierowców

Cena nie obejmuje:

obowiązkowego kosztu związanego z realizacją programu: lokalnych

przewodników, zwyczajowych napiwków .....USD

dopłaty do pokoju jednoosobowego - ....USD

napojów do posiłków

wydatków osobistych

dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych

dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji

UWAGA

program pielgrzymki jest ramowy

organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania w zależności od sytuacji zaistniałej podczas wyjazdu

organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze. W przypadku zmiany godzin przelotów Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Nie może zawierać między innymi pieczątek syryjskich, libańskich i libijskich

koszt pielgrzymki może ulec małej korekcie ze względu na niestabilny rynek paliw oraz niestabilną sytuację polityczną

Katarzyna Dorota

+48 577 570 899

k.dorota@benedykt.travel.pl